Facebook'ta Paylas  

STAJA GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI HAKKINDA (8 Mart 2014 - 2014/1. Dönem) TÜRMOB GENEL BAŞKANININ MESAJI


 Değerli Stajyer Adayı Arkadaşlarım,

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve mesleğe giriş koşullarına ilişkin “Uluslararası Eğitim Standartları” çerçevesinde, 08 Mart 2014 tarihinde TÜRMOB sorumluluğunda yapılan “Staja Giriş Sınavı” sürecinde,

  • Sınavın yapısı ile uyumlu sınav binası ve salonlarının temini,
  • Sınav giriş belgelerinin her türlü bilgiyi, hatta harita bilgisini de içeren ayrıntıda verilmesi,
  • Soru kitapçıklarında okuma kolaylığı sağlanması,
  • Sınavın aksaklığa meydan vermeden yapılması,
  • Sınavdan hemen sonra, soru ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonrasında, internet üzerinden ve hiçbir sınırlama olmaksızın soru itirazlarının alınması,
  • Soru itirazlarının değerlendirilmesi,

hususları hassasiyetle yerine getirilmiştir.

Stajyer adaylarımızın, sınavın yapılmasını takiben TÜRMOB’a, TÜRMOB-TESMER’e yada bilgi edinme kanallarına gönderdikleri her bir yakınma veya yapıcı öneri, dikkatle değerlendirilmiştir.

Staja Giriş Sınavı’na ilişkin önceki açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi, sınav sonuçlarının hızlı bir şekilde açıklanmasına yönelik çalışmalar yerine getirilmiş; sonuçlar öngörülen günden 10 gün önce açıklanmıştır. Stajyer adaylarımız, bu sınavdan başlamak üzere “Sınav Cevap Kağıtları (optik cevap formları)”nı internet üzerinde çalışan sistemden alabileceklerdir.   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı, meslek için gerekli yeterlikler,  yetkinlikler ve etik değerlerin edinildiği bir süreçtir. Stajyer adaylarının, bu yetkinlik ve yeterliklerin edinilmesine olanak sağlayacak temel bilgi düzeyine sahip olup olmadığı ise “Staja Giriş Sınavı” ile ölçülmektedir.

Mesleğin kariyer meslek olarak geliştirilmesi hedefinde ilk basamak olan Staja Giriş Sınavı’na hazırlık için stajyer adayları tarafından yapılacak çalışmaların, tek bir kaynak üzerinden yada yaygın olarak benimsendiği şekli ile soru ve cevaplar üzerinden veya sadece gelir elde etme amacı ile oluşturulmuş kurslara katılarak yerine getirilmesi olanaklı değildir.

Unutulmamalıdır ki; Staja Giriş Sınavı, 4 yıl süren lisans eğitiminin tamamlanmasından sonra yapılmaktadır. 4 yıl süren eğitimde verilen bilgilerin, bir yada birkaç dokümana sığdırılması veya gelir elde etme amacı ile oluşturulmuş kısa süreli kurslardan edinilmesi olanaklı olmayacaktır.

Bu çerçevede; stajyer adaylarımızın mezunu oldukları bölümü özellikle dikkate alarak, sınav konuları hakkında akademik bilgi içeren kaynaklar üzerinden sınav hazırlıkları yapmaları yararlı olabilecektir. TÜRMOB, Temel Eğitim ve Staj Merkezi ile Odalarımız; stajyer adaylarımızın yapacakları bilgiye erişmek amaçlı her türlü çalışmaya destek olmaya çalışmaktadır ve bu yöndeki talepleri karşılamaya hazırdır.

8 Mart 2014 tarihinde yapılan 2014/1. Dönem Staja Giriş Sınavı’na ilişkin olarak, az sayıda Stajyer Adayımız; sınavda başarının son derece düşük olacağı yönündeki tamamen yanlış öngörülerini değişik platformlarda dile getirmiştir.

8 Mart 2014 tarihli Staja Giriş Sınavı’nda başarı oranı, bu güne kadar yapılmış sınavlardaki başarı ortalamasının az da olsa üzerinde gerçekleşmiştir. Bu başarı oranı da göstermiştir ki, sınav tüm süreci ile doğru ve Stajyer Adaylarımızın yararına gerçekleştirilmiştir.

Staja Giriş Sınavı’nda, başarılı olarak staj çalışmalarına başlayacak olan adaylarımızı kutluyor ve mesleği kariyer meslek olarak geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza katkı sağlamalarını bekliyorum.

Mensubu olduğumuz yada mensubu olmak üzere çalışma yapılan  muhasebe mesleği, “üstatlık” kavramını içeren bir meslektir. Üstatlık kavramı, üst düzeyde teorik bilginin yanı sıra üst düzeyde uygulama bilgisine ve deneyime sahip olmayı ifade etmektedir. Muhasebe mesleği açısından bütün dünyadaki algı da bu yöndedir. Staja Giriş Sınavı üstatlığa giden yolun, üst düzey teorik ve uygulama bilgisi edinmenin ilk aşamasıdır. Bu çerçevede; muhasebe mesleğinin mensubu olmak isteyenlerden, meslek ile meslek örgütüne sahip çıkmaları ve ileride bu mesleki kariyerleri ile yönetecekleri birimlerde başarılı olabilmeleri için üslupları konusunda  daha dikkatli olmaları  beklenmektedir.      

Sınava katılmaya devam eden Stajyer Adayı arkadaşlarımızın; bilgiye, araştırmaya ve kendilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları yerine getirerek sınavda başarılı olabileceklerini biliyor ve başarılar diliyorum.                      

Saygılarımla,

Ymm. Nail SANLI

TÜRMOB Genel Başkanı

8 Mart 2014 tarihinde yapılan 2014/1. Dönem Staja Giriş Sınavı sonuçları saat 15:00'de açıklanacaktır.