Facebook'ta Paylas  

E-Devlet Üzerinden Yapılacak Sağlık Yardımı Talep Ve Taahhüt Uygulaması Kullanım Kılavuzu


  TURKSAT İLE ORTAKLAŞA GELİŞTİRİLEREK HAYATA GEÇİRİLEN YENİ UYGULAMA İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALILARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERDEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞLEMLER, E-DEVLET ŞİFRESİ İLE  E-DEVLET UYGULAMASININ; “E –HİZMETLER “ MENÜSÜNDE YER ALAN “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DİĞER UYGULAMALAR “ BAŞLIĞI ALTINDAKİ “SAĞLIK YARDIMI TALEP VE TAAHHÜT” SEÇENEĞİNDE BULUNAN UYGULAMA ÜZERİNDEN  (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-Saglik -yardim-talep-taahhut) ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLEM YAPMAYA BAŞLANMIŞTIR.ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLEM YAPMA İMKANI OLMAYAN YADA ANILAN İŞLEMİ YAPAMIYANLARIN SAĞLIK AKTİVASYON İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILACAKTIR.

1-18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BABA ÜZERİNDE İKEN ANNE VEYA ANNE ÜZERİNDE İKEN BABA ÜZERİNE GEÇEREK SAĞLIK YARDIMI ALMA TERCİHLERİNİNİN,

2-18-25 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÖĞRENCİ ÇOCUKLARI İÇİN YAPACAKLARI SAĞLIK YARNDIMI TALEBİ İLE BABA ÜZERİNDEN İKEN ANNE VEYA ANNE ÜZERİNDE İKEN BABA ÜZERİNE GEÇEREK SAĞLIK YARDIMI ALMA TERCİHLERİNİN,

3-18 YAŞINDAN BÜYÜK ÖĞRENCİ OLMAYAN KIZ ÇOCUKLARI İLE ÖĞRENCİ OLSA BİLE 25 YAŞINDAN BÜYÜK KIZ ÇOCUKLARI İÇİN YAPACAKLARI SAĞLIK YARDIMI TALEBİ İLE BABA ÜZERİNDE İKEN ANNE VEYA ANNE ÜZERİNDE İKEN BABA ÜZERİNE GEÇEREK SAĞLIK YARDIMI ALMA TERCİHLERİNİN,

4- ANNE/BABALAR İÇİN SAĞLIK YARDIMI TALEPLERİNİN,

5-18-25 YAŞ ARASINDAKİ ÖĞRENCİ ÇOCUKLARIN ANNE /BABALARI ÜZERİNDEN SAĞLIK YARDIMI ALMAK İÇİN YAPACAKLARI TALEPLER İLE BABA ÜZERİNDE İKEN ANNE VEYA ANNE ÜZERİNDE İKEN BABA ÜZERİNE GEÇEREK SAĞLIK YARDIMI ALMA TERCİHLERİNİN,

6-18 YAŞINDAN BÜYÜK ÖĞRENCİ OLMAYAN KIZ ÇOCUKLARI İLE ÖĞRENCİ OLSA BİLE 25 YAŞINDAN BÜYÜK KIZ ÇOCUKLARININ YAPACAKLARI SAĞLIK YARDIMI TALEBİ İLE BABA ÜZERİNDEN İKEN ANNE VEYA ANNE ÜZERİNDE İKEN BABA ÜZERİNE GEÇEREK SAĞLIK YARDIMI ALMA TERCİHLERİNİN,

7-ANNENİN YAPACAĞI SAĞLIK YARDIMI TALEBİ İLE BİR ÇOCUĞU ÜZERİNDE İKEN DİĞER BİR ÇOCUĞU ÜZERİNE GEÇEREK SAĞLIK YARDIMI ALMA TERCİHLERİNİN,

8-BABANIN YAPACAĞI SAĞLIK YARDIMI TALEBİ İLE BİR ÇOCUĞU ÜZERİNDE İKEN DİĞER BİR ÇOCUĞU ÜZERİNE GEÇEREK SAĞLIK YARDIMI ALMA TERCİHLERİNİN,

UYGULAMAYA AÇILAN YENİ EKRAN ARACILIĞI İLE ELEKTRONİK ORTAMDA İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILMASI MÜMKÜN BULUNMAKTADIR. ELEKTRONİK ORTAMDA MÜRACAAT İŞLEMİNİ SİGORTALILAR YAPABİLECEĞİ GİBİ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER KENDİLERİDE YAPABİLİCEKTİR.

 

 

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK SAĞLIK YARDIMI TALEP VE TAAHHÜT UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU

 

Bazı genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli olan sağlık yardımı talep ve taahhüt formu ile müracaat işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılması sağlanmıştır. Uygulamaya, e-Devlet Kapısı’nın “e-Hizmetler”menüsünde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Diğer uygulamalar” başlığının “Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt” seçeneğinde bulunan https://www.turkiye.gov.tr/sgk-saglik-yardim-talep-taahhut erişim adresinden giriş yapılacaktır. E-Devlet Kapısı üzerinden uygulamayı kullanabilmek için, PTT şubelerine müracaat ederek alınabilecek e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza veya elektronik T.C. Kimlik Kartı ile giriş yapılması gerekmektedir.

Başvurular genel sağlık sigortalısı tarafından yapılabileceği gibi bakmakla yükümlü olunan kişiler tarafından da yapılabilecektir. Uygulamayı kullanırken öncelikle, başvuru türünün seçilmesi gerekmektedir. Aşağıda ayrıntıları verildiği üzere, iki başvuru türü bulunmaktadır:

1)      Genel sağlık sigortalısı (sigortalı, emekli, gelir/aylık alan, diğer GSS’liler) olarak başvuru: Genel sağlık sigortalısı olanların bakmakla yükümlü olduğu;

a)      18 yaşından küçük çocukları için sağlık aktivasyon işlemleri otomatik olarak yapıldığından herhangi bir müracaata gerek yoktur. Ancak, baba üzerinde iken anne veya anne üzerinde iken baba üzerine geçerek sağlık yardımı alma tercihlerinin,

b)      18-25 yaş aralığındaki öğrenci çocukları için yapacakları sağlık yardımı talebi ile baba üzerinde iken anne veya anne üzerinde iken baba üzerine geçerek sağlık yardımı alma tercihlerinin,

c)       18 yaşından büyük öğrenci olmayan kız çocukları ile öğrenci olsa bile 25 yaşından büyük kız çocukları için yapacakları sağlık yardımı talebi ile baba üzerinde iken anne veya anne üzerinde iken baba üzerine geçerek sağlık yardımı alma tercihlerinin,

d)      Anne/babaları için sağlık yardımı talebinin,

yapılacağı ekrandır.

2)      Bakmakla yükümlü olunan kişi (anne, baba, çocuklar)  olarak başvuru:

a)      18-25 yaş arasındaki öğrenci çocukların anne/babaları üzerinden sağlık yardımı almak için yapacakları talepler ile baba üzerinde iken anne veya anne üzerinde iken baba üzerine geçerek sağlık yardımı alma tercihlerinin,

b)      18 yaşından büyük öğrenci olmayan kız çocukları ile öğrenci olsa bile 25 yaşından büyük kız çocuklarının yapacakları sağlık yardımı talebi ile baba üzerinde iken anne veya anne üzerinde iken baba üzerine geçerek sağlık yardımı alma tercihlerinin,

c)       Annenin yapacağı sağlık yardımı talebi ile bir çocuğu üzerinde iken diğer bir çocuğu üzerine geçerek sağlık yardımı alma tercihlerinin,

d)      Babanın yapacağı sağlık yardımı talebi ile bir çocuğu üzerinde iken diğer bir çocuğu üzerine geçerek sağlık yardımı alma tercihlerinin,

yapılacağı ekrandır.

Yapılan “Başvuru Türü” seçimi sonrasında, yapılan seçime göre başvuru süreci aşağıda belirtilmiştir.

 

1)    Genel sağlık sigortalısı (sigortalı, emekli, gelir/aylık alan, diğer GSS’liler) olarak başvuru:

Kullanıcı bu seçenek ile başvuruya devam ettiğinde, sistem SPAS üzerinden otomatik olarak kullanıcının provizyon sorgusunu yapmaktadır. Kullanıcı eğer kendisi üzerinden müstahak ise başvuruya devam etmesine izin verilir, değilse başvuru yapılmasına izin verilmez ve işlem sonlandırılır.

Başvuru ekranında öncelikle başvuruda bulunulmak istenen kişinin T.C. Kimlik numarasının girilmesi ve girilen T.C. Kimlik numaralı kişinin, başvuruyu yapan kişiye göre yakınlık derecesinin seçilmesi gerekmektedir.

Yakınlık derecesi;

·         18 yaş altı çocuk (eşim üzerinde olan 18 yaşından küçük çocuğumun sağlık yardım hakkının benim üzerime aktarılması) 

·         18-25 yaş arasındaki öğrenci çocuk

seçilmesi durumunda, ekranda aşağıda verilen beyan taahhüt metni görüntülenecektir:

Beyanlarımın doğruluğunu, beyanlarımda herhangi bir değişiklik olması halinde durumu derhal yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceğimi, gerçeğe aykırı beyanda bulunmam veya sağlık hak sahipliğinin sona ermesini gerektiren değişiklikleri derhal Kuruma bildirmediğim takdirde tarafıma yersiz olarak yapılan her türlü yardım ve ödemenin karşılığını 5510 sayılı kanunun 96. maddesine göre ödeyeceğimi ayrıca hakkımda Türk Ceza Kanununun 204. maddesinin birinci fıkrasına göre kovuşturma yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru sahibi bu metni onaylayarak “Gönder” düğmesine tıkladığında, yapılan işlemler Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) uygulamasına iletilecektir. İşlem başarıyla sonuçlandırıldığında, işlem yapılan kimlik numarası için müstahaklık provizyon sorgusu da yapılarak sonucu ekranda gösterilecektir. İşlem başarısız olursa, ilgili hata mesajı gösterilerek, kullanıcının en yakın sosyal güvenlik müdürlüğü ünitesine müracaat etmesi sağlanacaktır.

Yakınlık derecesi;

·         18 yaşından büyük öğrenci olmayan kız çocuğu

·         Öğrenci olsa bile 25 yaşından büyük kız çocuğu

·         Anne

·         Baba

seçilmesi durumunda aktivasyon işlemi otomatik olarak gerçekleşmemekte talep sigortalının seçtiği sosyal güvenlik merkezine ulaştırılmakta olup aktivasyon işleminin Kurum personellerince yapılması gerekmektedir. Başvuru sahibinden ikamet yerinin bağlı bulunduğu il ve sosyal güvenlik merkezini seçmesi, aşağıda verilen beyan taahhüt metnini okuyup onaylaması istenecektir. İkamet yerinin bağlı bulunduğu il ve sosyal güvenlik merkezi bilgilerinin, kişinin ikamet bilgileri kullanılarak otomatik olarak sistem tarafından doldurulacaktır, ancak doldurulmaya çalışılacaktır, eşleme yapılamaması durumunda kullanıcının lüzumlu bilgileri seçmesi gerekecektir.

Başvuruda bulunduğum kişinin gelir veya aylık almadığını, başka çocuklarından sağlık yardımı almadığını ve her türlü kazançtan ve irattan elde ettiği gelirlerinin toplamının kişi başına düşen miktarının yürürlükte bulunan asgari ücrettin net tutarından asgari geçim indirimi indirildikten sonra kalan miktarından az olduğunu beyan ediyorum.

Beyanlarımın doğruluğunu, beyanlarımda herhangi bir değişiklik olması halinde durumu derhal yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceğimi, gerçeğe aykırı beyanda bulunmam veya sağlık hak sahipliğinin sona ermesini gerektiren değişiklikleri derhal Kuruma bildirmediğim takdirde tarafıma yersiz olarak yapılan her türlü yardım ve ödemenin karşılığını 5510 sayılı kanunun 96. maddesine göre ödeyeceğimi ayrıca hakkımda Türk Ceza Kanununun 204. maddesinin birinci fıkrasına göre kovuşturma yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda verilenlere ek olarak başvuru ekranında, kullanıcının sistemdeki tanımlı ve onaylı e-posta adresi ve cep telefonu numarası da görüntülenecektir.  Başvuru sahibi tarafından gerekli bilgilerin girilmesi ve belirtilen beyan taahhüt metninin onaylanmasına müteakip, ilgili başvuru için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla seçilen SGK ünitesine aşağıdaki e-posta metni formatına uygun olarak iletilecektir. Başvurunun iletildiği SGK ünitesi gerekli işlemleri yaptıktan sonra, talepte bulunan kişinin elektronik posta adresine sonuç hakkında bilgi verecektir.  

18 yaşından büyük öğrenci olmayan kız çocuğu başvurusu için E-Posta Metni Formatı

..... TC Kimlik Numaralı ...... , E-Devlet üzerinden ..... tarihinde ..... TC Numaralı kızı .....’nın 18 yaşından büyük öğrenci olmayan kız çocuğu olarak SPAS uygulamasına kayıt edilmesini (aktivasyon oluşturulmasını) talep etmektedir. Gerekli incelemenin ardından işlemlerin yapılarak sonucundan ..... e-mail  adresinden ve .... GSM numarasından ilgili kişiye bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

Öğrenci olsa bile 25 yaşından büyük kız çocuğu başvurusu için E-Posta Metni Formatı

..... TC Kimlik Numaralı ...... , E-Devlet üzerinden ..... tarihinde ..... TC Numaralı kızı .....’nın öğrenci olsa bile 25 yaşından büyük kız çocuğu olarak SPAS uygulamasına kayıt edilmesini (aktivasyon oluşturulmasını) talep etmektedir. Gerekli incelemenin ardından işlemlerin yapılarak sonucundan ..... e-mail  adresinden ve ..... GSM numarasından ilgili kişiye bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

Anne / Baba başvurusu için E-Posta Metni Formatı

..... TC Kimlik Numaralı ...... , E-Devlet üzerinden ..... tarihinde ..... TC Numaralı anne/baba .....’nın SPAS uygulamasına kayıt edilmesini (aktivasyon oluşturulmasını)  talep etmektedir. Gerekli incelemenin ardından işlemlerin yapılarak sonucundan ..... e-mail adresinden ve ..... GSM numarasından ilgili kişiye bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

2)    Bakmakla yükümlü olunacak kişi (18-25 yaş arasındaki öğrenci çocuk, 18 yaşından büyük öğrenci olmayan kız çocukları ile öğrenci olsa bile 25 yaşından büyük kız çocukları, anne veya baba) olarak başvuru:

Kullanıcı bu seçenek ile başvuruya devam ettiğinde, sistem SPAS üzerinden otomatik olarak kullanıcının provizyon sorgusunu yapmaktadır. Kullanıcı eğer kendisi veya eşi üzerinden müstahak ise  başvuru yapmasına gerek olmadığından başvuru yapmasına izin verilmez ve işlem sonlandırılır. Diğer durumlar için başvuruya devam etmesine izin verilir.

Başvuru sahibi, başvuru formunda öncelikle üzerinden sağlık yardımı alacağı kişiyi seçer. Üzerinden sağlık yardımı alınacak kişi olarak “Anne”, “Baba” veya “Çocuk” seçilebilir.

a)     Üzerinden sağlık yardımı alınacak kişi Anne ya da Baba ise:

Üzerinden sağlık yardımı alınacak kişi olarak Anne veya Baba seçilmesi durumunda, başvuru sahibinin başvuru türünü seçmesi gerekecektir. Başvuru türü olarak “18-25 yaş arasındaki öğrenci çocuk”, “18 yaşından büyük öğrenci olmayan kız çocuğu” veya “25 yaşından büyük öğrenci olan kız çocuğu” seçilebilecektir.

·         Başvuru türü olarak “18-25 yaş arasındaki öğrenci çocuk” seçilmesi halinde, aşağıda verilen beyan taahhüt metni gösterilecektir. Bu beyan taahhüdün onaylanarak “Gönder” düğmesine tıklanması sonrasında da yapılan işlemler Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) uygulamasına iletilecektir.

Beyanlarımın doğruluğunu, beyanlarımda herhangi bir değişiklik olması halinde durumu derhal yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceğimi, gerçeğe aykırı beyanda bulunmam veya sağlık hak sahipliğinin sona ermesini gerektiren değişiklikleri derhal Kuruma bildirmediğim takdirde tarafıma yersiz olarak yapılan her türlü yardım ve ödemenin karşılığını 5510 sayılı kanunun 96. maddesine göre ödeyeceğimi ayrıca hakkımda Türk Ceza Kanununun 204. maddesinin birinci fıkrasına göre kovuşturma yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşlem başarıyla sonuçlandırıldığında, işlem yapılan kimlik numarası için müstahaklık provizyon sorgusu da yapılarak sonucu ekranda gösterilecektir. İşlem başarısız olursa, ilgili hata mesajı gösterilerek, kullanıcının en yakın sosyal güvenlik müdürlüğü ünitesine müracaat etmesi sağlanacaktır.

·         Başvuru türü olarak “18 yaşından büyük öğrenci olmayan kız çocuğu veya “25 yaşından büyük öğrenci olan kız çocuğu” seçilmesi durumunda, başvuru sahibinden ikamet yerinin bağlı bulunduğu il ve sosyal güvenlik merkezini seçmesi, aşağıda verilen beyan taahhüt metnini okuyup onaylaması istenecektir. İkamet yerinin bağlı bulunduğu il ve sosyal güvenlik merkezi bilgilerinin, kişinin ikamet bilgileri kullanılarak otomatik olarak doldurulmaya çalışılacaktır, eşleme yapılamaması durumunda kullanıcının seçmesi gerekecektir.

Beyanlarımın doğruluğunu, beyanlarımda herhangi bir değişiklik olması halinde durumu derhal yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceğimi, gerçeğe aykırı beyanda bulunmam veya sağlık hak sahipliğinin sona ermesini gerektiren değişiklikleri derhal Kuruma bildirmediğim takdirde tarafıma yersiz olarak yapılan her türlü yardım ve ödemenin karşılığını 5510 sayılı kanunun 96. maddesine göre ödeyeceğimi ayrıca hakkımda Türk Ceza Kanununun 204. maddesinin birinci fıkrasına göre kovuşturma yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda verilenlere ek olarak başvuru ekranında, kullanıcının sistemdeki tanımlı ve onaylı e-posta adresi ve cep telefonu numarası da görüntülenecektir.  Başvuru sahibi tarafından gerekli bilgilerin girilmesi ve belirtilen beyan taahhüt metninin onaylanmasına müteakip, ilgili başvuru için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla seçilen SGK ünitesine aşağıdaki e-posta metni formatına uygun olarak iletilecektir. Başvurunun iletildiği SGK ünitesi gerekli işlemleri yaptıktan sonra, talepte bulunan kişinin elektronik posta adresine sonuç hakkında bilgi verecektir.  

18 yaşından büyük öğrenci olmayan kız çocuğu başvurusu için E-Posta Metni Formatı

..... TC Kimlik Numaralı ...... , E-Devlet üzerinden ..... tarihinde ..... TC Numaralı kızı .....’nın 18 yaşından büyük öğrenci olmayan kız çocuğu olarak SPAS uygulamasına kayıt edilmesini (aktivasyon oluşturulmasını) talep etmektedir. Gerekli incelemenin ardından işlemlerin yapılarak sonucundan ..... e-mail  adresinden ve .... GSM numarasından ilgili kişiye bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

Öğrenci olsa bile 25 yaşından büyük kız çocuğu başvurusu için E-Posta Metni Formatı

..... TC Kimlik Numaralı ...... , E-Devlet üzerinden ..... tarihinde ..... TC Numaralı kızı .....’nın öğrenci olsa bile 25 yaşından büyük kız çocuğu olarak SPAS uygulamasına kayıt edilmesini (aktivasyon oluşturulmasını) talep etmektedir. Gerekli incelemenin ardından işlemlerin yapılarak sonucundan ..... e-mail  adresinden ve ..... GSM numarasından ilgili kişiye bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

b)     Üzerinden sağlık yardımı alınacak kişi Çocuk ise:

Üzerinden sağlık yardımı alınacak kişi olarak Çocuk seçilirse, öncelikle başvuru sahibinin üzerinden sağlık yardımı alacağı çocuğunun T.C. Kimlik numarası girmesi gerekmektedir. Daha sonra, başvuru sahibinden ikamet yerinin bağlı bulunduğu il ve sosyal güvenlik merkezini seçmesi, ve aşağıda verilen beyan taahhüt metnini okuyup onaylaması istenecektir. İkamet yerinin bağlı bulunduğu il ve sosyal güvenlik merkezi bilgilerinin, kişinin ikamet bilgileri kullanılarak otomatik olarak doldurulmaya çalışılacaktır, eşleme yapılamaması durumunda kullanıcının seçmesi gerekecektir.

Beyanlarımın doğruluğunu, beyanlarımda herhangi bir değişiklik olması halinde durumu derhal yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceğimi, gerçeğe aykırı beyanda bulunmam veya sağlık hak sahipliğinin sona ermesini gerektiren değişiklikleri derhal Kuruma bildirmediğim takdirde tarafıma yersiz olarak yapılan her türlü yardım ve ödemenin karşılığını 5510 sayılı kanunun 96. maddesine göre ödeyeceğimi ayrıca hakkımda Türk Ceza Kanununun 204. maddesinin birinci fıkrasına göre kovuşturma yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda verilenlere ek olarak başvuru ekranında, kullanıcının sistemdeki tanımlı ve onaylı e-posta adresi ve cep telefonu numarası da görüntülenecektir.  Başvuru sahibi tarafından gerekli bilgilerin girilmesi ve belirtilen beyan taahhüt metninin onaylanmasına müteakip, ilgili başvuru için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla seçilen SGK ünitesine aşağıdaki e-posta metni formatına uygun olarak iletilecektir. Başvurunun iletildiği SGK ünitesi gerekli işlemleri yaptıktan sonra, talepte bulunan kişinin elektronik posta adresine sonuç hakkında bilgi verecektir.

Üzerinden sağlık yardımı alınacak kişinin Çocuk olması durumu için E-Posta Metni Formatı

..... TC Kimlik Numaralı ...... , E-Devlet üzerinden ..... tarihinde ..... TC Numaralı anne/baba .....’nın SPAS uygulamasına kayıt edilmesini (aktivasyon oluşturulmasını)  talep etmektedir. Gerekli incelemenin ardından işlemlerin yapılarak sonucundan ..... e-mail adresinden ve ..... GSM numarasından ilgili kişiye bilgi verilmesi gerekmektedir.