Facebook'ta Paylas  

SGK'DAN CEZA SAĞANAĞI


                                                                       

 

  SGK, bu günlerde piyasaya ceza yağdırmaya başladı. Konuya geçmeden önce aslında yapılan işlemin Kanuna ve mevzuata uygun olduğunu söylemem gerekiyor. Ancak, sosyal güvenlik kanunun 01.10.2008 tarihinde tamamen değiştirilmesi, sosyal güvenlik mantığında bile büyük değişiklikler meydana gelmesine rağmen yapılan değişiklikler piyasa tarafından tam olarak anlaşılamadı. Burada piyasanın ve bu işle hem hal olan meslek mensuplarının hiç bir kusuru  yok. Uygulamadaki problemlerin çoğu SGK' nın reform yasası ile yasayı açıklayan, uygulamaya dönük yönetmelik ve tebliğlerinin anlaşılabilir olmaktan uzak bir tarzda kaleme alınmasından meydana gelmektedir. Bir kaç sayfadan oluşan yasa maddeleri olduğundan, maddenin başlangıcı ile sonucu arasında irtibat kurmak ve anlamak çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

SGK, reformla birlikte kurum içi eğitimlerini ve sistem kurmalarını da zamanında tamamlayamaması nedeniyle yasaya aykırı davranan işverenlerin uyarılması ve konularla ilgili açıklama yeterince yapılmaması nedeniyle ceza gerektiren işlemler birikti,  işverenlerin haberi dahi olmayan yıllara sari bu cezalar sağanak şeklinde işverenlere gönderilmeye başlandı. Eğer bu cezalar zamanın da gönderilmiş olsaydı mali müşavirler uygulama değişikliğini zamanında öğrenmiş olacaklar ve verilmiş olan bu cezalarla ilgili gereken önlemleri zamanında alacaklardı. Görüştüğüm, konuştuğum tüm meslek mensubu ve işverenler acı bir sürprizle karşılaştıklarını, bunun dışında daha başka nasıl sürprizlerle karşılaşacaklarını bilmediklerini, tedirginliklerinin olduğunu söylüyorlar. SGK' nın en kısa zamanda piyasadaki bu tedirginliği ortadan kaldırması ve mağduriyetleri gidermesi gerekmektedir. Bundan sonrası için işverenlerin daha dikkatli olması adına bu günkü yazımda, cezaya konu işlemleri açıklamaya çalışacağım.

 

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ BİLDİRİMİ;

Limited şirketler, ticaret sicile kaydolunmak suretiyle  kurulma işlemleri tamamlanır. Limited şirket ortaklarının sigortalılığı ise şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlar. Kuruluş aşamasında Limited şirket ortaklarının SGK' ya bildirimi ticaret sicil memurluklarınca yapılacaktır. Sicil memurluğu söz konusu şirket ortaklarını ticaret sicile  tescil edildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde SGK' ya  bildirecektir. Kuruluş aşamasında bildirim yükümlülüğü ticaret sicil memurluğuna aittir. Örneğin üç ortaklı olarak  01.01.2014 tarihinde ticaret sicil memurluğuna tescil edilen  limited şirketin üç ortağının sigortalılığı da aynı tarih itibari ile başlayacak olup, ticaret sicil memurluğunca SGK' ya  bildirim 15.01.2014 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Cezaya konu problem bundan sonraki süreçlerde ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki; Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacaktır. Hisse devriyle ortak olan kişinin SGK' ya bildirimi ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde şirket yetkililerince yapılmak zorundadır.

Örneğin, Limited şirketin ortağı olan (A)’ nin hisselerinin tamamının (B)’ ye devredilmesi hususunda, 01.01.2012 tarihinde ortaklar kurulu kararı alınmıştır. Bu hisseyi alan (B)’ nin sigortalılığı 01.01.2012 tarihi itibariyle başlatılacak,

sigorta bildirimi  şirket yetkililerince 15.01.2012 tarihine kadar Kuruma yapılacaktır.

Yukarıda bahsedilen sürelerde bildirim yapılmaması halinde SGK tarafından her bir ortak için asgari ücretin bir katı tutarında  idari para cezası uygulanacaktır. Bildirim şirketin kuruluş aşamasında süresinde yapılmamışsa ceza ticaret sicil memurluğuna, hisse devri aşamasında yapılmamışsa şirkete verilecektir.

 

ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ;

Limited şirket ortağı, ortaklar kurulu kararı ile hissesini devreder ve ortaklıktan ayrılırsa sigortalılığı ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle sona erer. Ortağın, ortaklıktan  ayrılış tarihini şirket yetkilileri işten ayrılış bildirgesi ile on gün içinde SGK' ya bildirmek zorundadır. Örneğin, Limited şirket ortaklığı olan sigortalı(A), 01.02.2014 tarihli noter devir sözleşmesi ile hissesinin tamamını devretmiştir. Ortaklar kurulunca devrin yapılmasına 10.02.2014 tarihinde muvafakat verilmiştir. Devrin pay defterine işlendiği tespit edilen sigortalı(A) nın  sigortalılığı ortaklar kurulu karar tarihi olan 10.02.2014 tarihi itibariyle sona erdirilecek, karar tarihi sigortalı veya şirket yetkilerince 19.02.2014 tarihine kadar Kuruma bildirilecektir. SGK tarafından süresi içinde verilmeyen her bir işten ayrılış bildirgesi için asgari ücret kadar idari para cezası verilecektir.

 

SORU;

Merhaba Mustafa bey,
Gürcü bir bayanın çalışma iznini alıp evimizde çalıştırmak istiyoruz. Bu bayan daha önce bir yıl başka bir yerde çalışmış ve sigortası başlatılmış fakat 2013 haziran ayında isten ayrıldığı için sigortası da çalışma izni de bitmiş biz tekrar başlatmak için hangi işlemleri yapmalıyız ?  Şimdiden teşekkürler. Sinem Tezel

CEVAP:

Sinem Hn;
Öncelikle çalışma izni için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekiyor. Hangi belgelerle müracaat edeceğiniz Çalışma Genel Müdürlüğü web sitesinde mevcuttur. Müracaatınızla beraber Çalışma Genel Müdürlüğü, yapacağı araştırmalar sonucunda talebinize cevap verecek. Bu da tahminen 2-3 ayı bulacaktır. Çalışma Bakanlığı müsteşarı bu sürenin en kısa zamanda 15 güne düşüreceğini beyan etti. İnşallah sizin işlemlerinizde 15 gün içerisinde gerçekleşir.
Çalışma Bakanlığından size yabancının çalışma izni yazısı geldikten sonrada SGK ya sigortasını yaptırarak çalıştırabilirsiniz.

 
Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com