Facebook'ta Paylas  

Şirket Sermayelerini , Asgari Sermaye Tutarına Süresinde Yükseltmeyenler İçin Önemli Açıklama


 Bilindiği üzere ; 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulaması Şekli Hakkında Kanunun 20. Maddesine göre, sermayesini 50.000.-TL ye yükseltmeyen Anonim Şirketler ile sermayesini 10.000.-TL ye Limited Şirketler 14/02/2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılmışlardır. 

 
Konuya ilişkin olarak odamız Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yaptığı müracaat ile yukarıdaki konumda olan şirketlerin akıbetlerinin nasıl olacağı sorulmuş olup, Bakanlık ek de bulunan 06/03/2014 tarih ve 1350 sayılı yazılarında: Ticaret Sicil Müdürlüklerine gönderilen 04/03//2014 tarih ve 1252 sayılı Genelgeleri çerçevesinde işlem yapılmasını istenmiştir. 
 
Söz konusu genelgeye göre, 14/02/2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılan Anonim ve Limited şirketler ile Ticaret Sicil Müdürlüklerinin 6103 sayılı kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen işlemleri yerine getirmeleri istenmiştir. 
 
Genelgeye göre; 
 
1- Ticaret sicil müdürlükleri münfesih konumdaki şirketleri tespit edip İHTARDA bulunacaklar. Bu ihtara göre verilecek süre içinde istenen belgeler müdürlüklere  ibraz edilecek, sermaye artırımı veya tasfiye işlemleri tescil edilecektir. 
 
2- Aynı genelgede; Asgari Sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14/02/2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılmakla birlikte; Sermaye artırımı işlemlerini usulüne uygun bir şekilde sonuçlandırarak YAPILACAK İHTARDAN ÖNCE tescil için ticaret sicil müdürlüğüne başvuran şirketlerin 
sermaye artırımlarına ilişkin tescil işlemleri İHTAR YAPILMAKSIZIN YERİNE GETİRİLECEKTİR. Diğer bir anlatımla sermayelerini yükseltmeyen şirketlerin ihtar gelmeden yapılması yerinde olacaktır. 
 
3- Yapılacak ihtara süresi içinde cevap vermeyerek durumunu Kanuna uygun hale  getirmeyen veya tasfiye memurunu bildirmeyen şirketler resen silinecektir. 
 
Kaynak:  İstanbul SMMMO