Facebook'ta Paylas  

E-Belge Doğrulama Ekranı Duyurusu


 

E-Belge Doğrulama Ekranı Duyurusu      14-03-14 14:08

 

E-Devlet uygulamalarının geliştirilmesi ve teknolojinin etkin kullanımı yönündeki hedefler doğrultusunda Doküman Yönetimi ve İş Akış Sistemi (DYİAS) Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Birimlerinde 01.01.2013 tarihinden itibaren kurum içi ve kurum dışı evrakların üretilmesi ve gelen ve giden evrakların yönetilmesi sürecinde kullanılmaya başlanılmıştır.

 

DYİAS ile birlikte Başkanlığımızca yapılan yazışmalarda elektronik imza kullanılmaya başlanılmıştır. E-imza 23.01.2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanun’un 5’inci maddesinde; “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Başkanlığımızca üretilen e-belgeler, KEP sistemi devreye alınıncaya kadar yetkilendirilmiş personel tarafından "Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır." ibareli kaşe ile kaşelenip imzalanarak posta ile ilgilisine gönderilmektedir.Bu şekilde teslimi gerçekleştirilen e-belgelerin muhatapları tarafından belge doğrulaması yapılmasını sağlayacak elektronik ortamda “e-belge doğrulama sistemi” Şubat 2014 itibarıyla hizmete sunulmuştur.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından üretilen kişi ve kurumlara gönderilen e-belgeler, E-belge doğrulama ekranı ile teyit edilebilmesi sağlanmıştır. Fakat bu ekran Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen evrakların takibi için kullanılmamaktadır.