Facebook'ta Paylas  

STAJA GİRİŞ SINAVI HAKKINDA TÜRMOB GENEL BAŞKANININ MESAJI


 Değerli Stajyer Adayı Arkadaşlarım,

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde yapılmakta olan “Staja Giriş Sınavı”, 08 Mart 2014 tarihinde TÜRMOB-TESMER sorumluluğunda olmak üzere Ankara Üniversitesi’nin ilgili birimi tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sınav sonuçlarının en kısa sürede açıklanmasına ilişkin çalışmalarımız sürmektedir.

  

8 Mart 2014 tarihli sınava ilişkin olarak, başvurularının alınması, sınav yerlerinin belirlenmesi, sınav giriş belgelerinin verilmesi, sınavın yürütülmesi, sınav sonrasında sorular ve cevaplarının zaman kaybetmeksizin yayınlanması süreçleri her sınavdan daha etkin ve doğru bir şekilde yerine getirilmiştir.

  

Bu güne kadar, yapılmış her sınavda olduğu gibi, bu sınava ilişkin olarak da;  kısmen kişisel görüşleri, çoğunlukla da gelir elde etme amacında olan firmalarca yapılan yönlendirmelerde yer alan görüşleri içeren itiraz ve yakınmalar alınmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, bir o kadar da yapıcı eleştiri ve öneri alınmakta; sınav sorularının bilgiyi ölçecek şekilde oluşturulması talep edilmektedir.   

 

TÜRMOB-TESMER, Staja Giriş Sınavı ile ilgili her bir itiraz konusu yakınma veya yapıcı öneriyi, nereden hangi yönlendirmeler ile geldiğine bakmaksızın    büyük bir titizlikle değerlendirmeye almakta, çıkarımlar yapmakta, gerekiyorsa düzeltme yapmakta ve önlemler almaktadır. 

8 Mart 2014 tarihli sınava ilişkin itiraz ve yakınmalarda;

   1. Sınav müfredatının değiştiği,

   2. Sınav konuları içerisinde soru dağılımının değiştiği,

   3. Sınav sorularının zor olduğu,

   4. Sınav sorularının kaynaklarda yer almadığı,

hususları dile getirilmiştir. 

Stajyer adaylarımızın, staj başvurusu esnasında yadawww.tesmer.org.tr adresli internet sitesinden edindiği bilgiler doğrultusunda sınav müfredatı üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. İtiraz ve yakınmaların hiç birinde iddia edilen müfredat değişikliğine ilişkin maddi husus yada dayanak yer almamıştır.

 

Sıavda müfredat değişmediği gibi soru dağılımı da değişmemiştir. Sınavda yer alan soruların zorluğu yada kolaylığı, sınav katılımcılarının bilgilerine göre değişebilen subjektif bir değerlendirmeyi içermektedir. Sorularla ilgili bilgilere sahip olan stajyer adayları soruları kolaylıkla ve süresinde cevaplayabilmişlerdir.

 
Sınav sorularının kaynaklarda yer almadığı yönündeki, yakınmalar “önceki sınavlarda yer almış soruların ve cevapların yer aldığı” çoğunluğu gelir elde etme amacına yönelik olarak hazırlanmış dokümanın “kaynak” olarak adlandırılmasından kaynaklanmaktadır.

 

Sınavda yer alan sorularla ilgili bilgileri içeren akademik kaynaklar; TÜRMOB-TESMER’de, Odalarımızda yada yayınevlerinde kolaylıkla bulunabilmektedir.  

 

Stajyer adaylarımızın yakınmalarında, soruların yada cevap seçeneklerinin yanlış olduğuna ilişkin itirazlar da yer alabilmektedir. TÜRMOB-TESMER’de mevcut olan otomasyon sistemi üzerinden sınav katılımcıları, hiçbir kısıtlama olmaksızın istediği soru yada sorulara online olarak gerekçesi ile birlikte itiraz edebilmektedir. Bu itirazlar, ilgililerce hassasiyetle değerlendirmekte ve gereği yapılarak sonuçları stajyer adaylarımıza duyurulmaktadır.

 

Muhasebe mesleğinin araştırmaya, öğrenmeye, bilgiye ve deneyim edinmeye ihtiyaç duyulan, kariyer bir meslek olması nedeniyle; TÜRMOB olarak, stajyer adaylarımız da mensubu olmayı istedikleri bu meslek için araştırma, öğrenme, bilgi ve deneyim edinme özelliklerini aramak meslek ve ülke ekonomisi için yapacağı olumlu katkı nedeniyle gerekliliktir.

 

Bu çerçevede, sınav sorularının; tamamen okumaya, anlamaya ve sağlıklı değerlendirme yapabilmeye yönelik olmasının temel eleştiri konusu yapılmasını anlamakta zorluk çekmekteyiz. Buna paralel olarak, mevcut itiraz ve yakınmaların giderilmesinin bir yolunun olmadığını da biliyoruz.  

 

Ancak, her türlü yapıcı eleştiriye açık olan ve bu eleştirilerden çıkarımda bulunan TÜRMOB; nezaket ve terbiye sınırlarını aşmış, hakarete varan eleştiri ve üslup sahiplerinin, meslek mensubu olma isteğinde bulunmalarına da anlam verememektedir.

 

Unutulmamalıdır ki, kariyer meslek olan muhasebe mesleği; araştırma, bilgi ve deneyime ihtiyaç duyduğu kadar etik tutum ve davranışa ihtiyaç duymakta; bu ihtiyaçları sağlayamayanları meslek yasası ile kesin olarak belirlenmiş kurallarla mesleğin dışında tutmaktadır.   

 

Kaldı ki, yapılan eleştirilerin bir kısmına ilişkin olarak yasal işleme başvurmamak için sabrımızın sonuna kadar direnmekteyiz. Bilinmelidir ki; hiçbir kimse, bir başka kişi ya da kuruma yönelik hakaret sayılabilecek nitelikte eleştiri hakkına sahip değildir.

 

Staja Giriş Sınavı’nın TÜRMOB’un sorumluluğunda olmak üzere, hangi kurum yada hangi üniversite tarafından yapılacağının belirlenmesi iradesi yine TÜRMOB’a aittir. Müfredatı hiçbir zaman değişmemiş olan sınav konularına ilişkin olarak, sınavı yapan kurum yada üniversitenin değişmesinin bir anlamı olmamalıdır. Kaldı ki, en üst standartlarda gerçekleştirilen 8 Mart 2014 tarihli sınav, bünyesinde 150 yıl önce kurulmuş fakülteleri barındıran, eğitim ve sınav deneyimi tartışmasız Ankara Üniversitesi tarafından yapılmıştır.

 

Stajyer adaylarımız, en üst standartlarda sınav yapılması hususunu 8 Mart 2014 tarihli sınav sonuçlarının açıklanması sürecinde de gözlemleyebileceklerdir.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm stajyer adaylarımıza; öğrenme ve bilgi edinme çabalarında, sınavlarda ve sınavda başarı sonrası staj çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyorum.

 

Saygılarımla,

 Ymm. Nail SANLI

TÜRMOB Genel Başkanı