Facebook'ta Paylas  

TARIM SSK' LILARIN KIZ ÇOCUKLARINA NEGATİF AYRIMCILIK


                                                                    

 

 Tarım sigortalılığı, tarım SSK ve tarım Bağ-Kur diye ikiye ayrılmakla beraber birde tarım SSK' lığı kendi içinde,  01.10.2008 tarihinden önce tarım sigortalısı olup devam edenler ve  01.10.2008 tarihinden sonra tarım sigortalısı olanlar diye tekrardan bir ayrıma tabi tutulmuştur. 

 Bu yazımızda tarımda hizmet akdine tabi çalışanların kız çocuklarının  sağlık yardımlarıyla ilgili değerlendirme yapacağım. Yani bugünkü yazımızın konusu 2925 sayılı yasaya göre tarım SSK' lısı olarak prim ödeyen sigortalıların, kız çocuklarının sağlık yardımı alabilmeleri için gerekli olan şartlardır.

Tarım SSK' lıları sosyal güvenlik hakları yönüyle istisnalara tabi tutulmuşlar, diğer statüde sigortalı olanlara göre (SSK,Bağ-Kur,Emekli Sandığı) hem maaşlar yönüyle hem de sağlık ve diğer haklar yönüyle negatif ayrımcılıkla karşı karşıya kalmışlardır. Bu konuda örnek verilecek mağduriyetlerden biride tarım sigortalısının kız çocuğunun sağlık hizmeti alabilmesi için istenen şartlardan kaynaklanmaktadır. Sosyal Güvenlik kanununun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce SSK ve Bağ-Kur sigortalısı olanların hak sahibi kız çocukları evlenmemek ve bir işyerinde sigortalı çalışmamak kaydıyla yaşlarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerini anne ve babaları üzerinden almakta iken, kendi özel yasalarından (2925 sayılı yasa) kaynaklanan nedenle aynı durumda olan yani evlenmemiş, bir işte sigortalı çalışmayan tarım sigortalısının kız çocuğu 18 yaşına kadar, orta öğrenim görüyorsa 20 yaşına, yüksek öğrenim görüyorsa da 25 yaşına kadar anne yada babası üzerinden sağlık hizmeti alabilmektedir. Eğer kız çocuğu bu yaş sınırlarını geçmişse, anne babası üzerinden sağlık hizmeti alabilmesi kanunen mümkün değildir. Bu durumda olan  kız çocuğu gelir tespiti yaptırarak, Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) olmak suretiyle gelir durumuna göre, prim ödemeden yada prim ödeyerek sağlık hizmeti alabilmektedir.

 

 SGK TARIM SİGORTALILARININ (EK:5) KIZ ÇOCUKLARI;

SGK kanununun yürürlüğe girmesiyle beraber tarım SSK' lılığı, 01.10.2008 tarihinden önce tescil edilip de kesintisiz  prim ödeyenlerin haricindeki tarım işlerinde hizmet akdine tabi çalıştırılanlar için sona ermişti.

Daha sonra bu konudaki ihtiyaç ve talep doğrultusunda uygulama bu defa (EK:5 olarak) tekrar getirildi. Yasanın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra hangi statüde olursa olsun sigortalı olanların geçindirmekle yükümlü olduğu kız çocuklarında ve tarım sigortalısı olanların kız çocuklarında sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları aynılaştırıldı ve tüm sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları kız çocukları, anne babaları üzerinden sağlık yardımını 18 yaşına kadar, orta öğrenim yapmaları halinde 20 yaşına, yüksek öğrenim yapmaları halinde de 25 yaşına kadar alabilmekte bu yaş sınırlarından sonrası için ise, evli olmamaları, bir işte sigortalı olarak çalışmamaları ve kendi adlarına gelir yada aylık almıyor olmaları halinde bile sağlık yardımı alamayacaklardır.

 

 SORU; 

Merhaba Mustafa Bey,
Emekli olan kişi tamamıyla tarım sigortası primi ödeyerek emekli olmuş.
SGK, tamamı tarım SSK primiyle emekli olduğundan kız çocuğu sağlık yardımı alamaz diyor. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 CEVAP;

Devrim Bey;
2925 sayılı tarım SSK Yasasının maddelerinden de anlaşılacağı gibi emekli olan tarım sigortalının çocukları sağlık yardımlarından yararlanmaktadır. Ancak atlanmaması gereken bir nokta bulunmaktadır. Tarım sigortasından emekli olan sigortalının çocukları cinsiyet ayrımı yapılmaksızın üniversite okumaları halinde 25 yaşına kadar sağlık yardımlarından yararlanmaktadır. Yani kız çocuğu eğer üniversite okuyorsa 25 yaşına kadar babasından sağlık yardımı alabilir. 25 yaşından sonra sağlık yardımını hiç bir şekilde alamaz. SGK memuru, kız çocuğu üniversitede okuyorsa 25 yaşını geçtiği için yada orta öğrenimde okuması halinde 20 yaşını geçtiği için yada hiç tahsil görmüyorsa 18 yaşını geçtiği için yararlanmayacağını söylemek istemiş olabilir. Tarım sigortasını diğer sigorta türlerinden ayıran özelliğin biri de budur. Zira diğer sigorta türlerinde kız çocukları evleninceye yada sigortalı olarak çalışıncaya kadar babalarından sağlık yardımı almaya devam edebilirler. Tarım sigortalısı öldükten sonra ise haksahibi kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın evli olmamak ve bir işte sigortalı çalışmamak şartıyla sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.
 


Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com
Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com