Facebook'ta Paylas  

MÜŞTERİ BİLDİRİM FORMLARI


 03/01/1990 Tarih ve 20391 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Md.20 ve Oda iç Yönetmeliği Md.47 gereğince Meslek Mensupları hizmet verdikleri müşterilerini kayıt oldukları odalara 6 Ayda bir Liste ekinde bildirmek zorundadırlar.

 
        Söz konusu listenin süresi içinde verilmemesi halinde Disiplin yönetmeliği 5/f bendi gereğince UYARMA cezası ile muhatap olmamaları için MÜŞTERİ BİLDİRİM FORMLARINI 31.OCAK.2014 Tarihine kadar Odamıza bir üst yazı ekinde vermeleri gerekmektedir.