Facebook'ta Paylas  

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET BEDELİNİ SGK ÖDEYECEK -2-


                                                              

 

Değerli okuyucularım geçen haftaki yazımda 10 kişiden daha az işçi çalıştıran işverenlerin 01.01.2014 tarihinden sonra almak zorunda oldukları işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetinin bedelinin SGK tarafından ödeneceğini yazmıştım. Yazımda Hükümetimizin 10 işçiden daha az işçi çalıştıran işverenlerimizi düşünerek iyi bir düzenleme yaptığından ancak bu iyi düzenlemede baz alınan 10 işçinin hesabında işverenin Türkiye düzeyindeki tüm işyerlerinde çalışan işçilerinin dikkate alındığı yine taşeron işçilerinin de bu 10 işçinin hesabına dahil edilerek aslında bir hak vermek istediği ancak vermemek içinde elden gelenin yapıldığını anlatmaya çalışmıştım.

Bu olumsuzluklarına rağmen yönetmeliğin işverenlere getirdiği yeni ve olumlu hakları da bu haftaki yazımın konusu yapmaya çalışacağım. Geçen haftaki yazımda belirtmiştim ancak bu haftada belirmekte fayda olduğunu düşündüğüm bir hususu özellikle tekrar açıkça belirmek istiyorum. O da SGK tarafından yapılacak işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet bedeli desteğinin 10 işçiden daha az işçi çalıştıran işverenler için geçerli olduğu ve bu işverenlerin işyerlerinin tehlikeli ve çok tehlikeli kapsamda olması gerekmektedir. Az tehlikeli kapsamda sayılan işyerleri için işverenlere işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet bedeli desteği sağlanmayacaktır. Çünkü az tehlikeli kapsamdaki işyerleri için şimdilik işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmeti alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

DESTEKTEN YARARLANACAK İŞYERLERİNİN TESPİTİ;

Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, SGK tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacaktır. Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanacaktır.

 Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından SSK(4/A) kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınacaktır. Bu sayının hesabına aynı işverenin az tehlikeli işyerlerinde çalışanlar dahil edilmeyecektir. İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılarda toplam çalışan sayısına dahil edilecektir. Yine İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar da toplam çalışan sayısına dahil edilmektedir. Ay içinde bir gün bile çalışması olan sigortalı da 10 kişinin hesabına dahil edilecektir. Örneğin ayın 30' unda bir işçi işe alınmışsa ve bu işe alınmayla işçi sayısı 10 kişi olmuşsa SGK işverene, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet bedeli ödemeyecektir.

Çırak ve stajyer öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayacaklardır.

Yine işverenin, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet bedelini SGK' dan alabilmesi için Çalışma Bakanlığı sisteminde oluşturulan İSG-KATİP’ e kayıtlı işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı, kişi yada kurum ile  yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET BEDELLERİNİN TESPİTİ ;

 Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri, sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak tespit edilecektir.                                                                                                                      SGK tarafından sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin, tehlikeli işyerleri için sigortalı başına, asgari ücretin günlük tutarının  %1,4, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için %1,6’sı şeklinde hesaplanacaktır. Asgari ücret üzerinden 9 işçi çalıştıran işverenlere SGK tarafından, eğer işçiler her ay 30 gün çalışıyorlarsa tehlikeli işyerleri için 128 TL, işyeri çok tehlikeli işyeriyse bu defa 147 TL hizmet bedeli ödenecektir.

SGK, ödeme yapacağı işverenlere hizmetin bedelini, üçer aylık dönemler halinde hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene öder. Örneğin Ocak, Şubat, Mart dönemi için hesaplanan hizmet bedelini Mayıs sonunda işverene öder. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınan kişi yada kurum bu miktarın üzerinde bir ücret isterse artan kısmı işveren kendisi karşılamak zorundadır. SGK  işverenin yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim borcunun bulunması halinde, destek tutarını bu borca mahsup edecektir.

HİZMET BEDELİ ALABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER;

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet bedelinden yararlanmak isteyen işverenin SGK' ya   yazılı başvuru yapması gerekmektedir. işverenlerin destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde SGK' ya vermeleri şarttır.

Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlayarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamayacak ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler SGK tarafından yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.

Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanın tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınacak ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlayarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamayacaklardır.

 SORU;  

Merhabalar Mustafa bey;

 5510 sayılı kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;  işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi sigortalı sayılmayanlar olarak tanımlanmaktadır. Yani ücretli olarak hizmet akdiyle çalışan eşi sigortalı sayılabilir denilebilir mi?

işveren, eşini sigortalı olarak gösterirse şayet bunun karşılığında ileride eşi doğum yapıp doğum parası  talep etmek isterse, SGK bu durum karsısında işvereni zor durumda bırakabilir mi ? Yardımlarınız için teşekkür ederim. Yunus YİĞİN /Smmm

CEVAP:

 

Yunus Bey;
Bu düzenleme sadece şahıs işyerleri için geçerlidir.
Şayet işverenin eşi işyerinde çalışıyor ancak ücret almıyorsa sigortalı olamaz. Hizmet akdine tabi çalışsa bile sigortalı olmaz. Çünkü Kanun eşin sigortalı olma şartını ücret almaya bağlamıştır.
Eş çalışma karşılığı ücret alıyorsa ve aldığı ücret kayıtlara usulüne uygun olarak işlenmişse sigortalı olmak zorundadır. Doğum halinde diğer işçilere tanınan haklardan aynen yararlanabilir. Burada hizmet akdine tabi çalışmadan kasıt gerçekten fiilen çalışmadır. Fiilen çalışmadığı halde ücret ödemesi yapılmış gibi kayıtlara da işlenmiş olsa dahi konu inceleme sonucu ortaya çıktığında işveren müeyyidelerle karşı karşıya kalır.
Tüzel kişi işverenlerde eş durumu olmayacağından bu düzenleme şirket ortağı eşleri için geçerli değildir. Şirket ortağı eşleri tüzel kişi işverenin işyerinde çalışmakla ücret almasa dahi sigortalı olmak zorundadır.

Mustafa Keskin

Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com