Facebook'ta Paylas  

VEKİL ÖĞRETMENLER


                                                            

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar ile kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler sigortalı yapılmak zorundadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında, ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar ile devlet memuru olarak her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve akademi (askeri akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi eksiği bulunması  halinde ücretle ek ders görevi verilenler SSK (4/A) kapsamında sigortalı olacaklardır.

Öğretmen adaylarından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda istihdam edilemeyenler ile Özel okullarda işe başlayamayanlar yine bir alternatif olarak okullarda ek ders ücreti karşılığında görev verilenler ile usta öğretici olarak çalıştırılanlar vekil öğretmen olarak adlandırılmaktadır. Vekil öğretmenlerin diğer öğretmenlerden farkı aylık ücret almamaları ve ücretlerini girdikleri ders saatleri karşılığında Milli eğitim Bakanlığınca belirlenen ek ders ücretleri esas alınarak yapılan hesaplamaya denk gelen miktar üzerinden almalarıdır. Kendilerine kadro verilmediğinden ve devlet memuru statüsünde çalışmadıklarından dolayı sigortalılıkları yönünden bazen tereddüde düşülebilmektedir. Bir devlet kurumunda çalışmalarına ve çalıştıkları okul idaresinin emir ve talimatlarıyla iş yapmalarına karşın devlet memuru olma karşılığında işe alınmadıkları için her ne kadar devlet dairesinde çalışıyor olsalar bile sigortalılıkları yönüyle devlet memurlarının tabi oldukları statüye tabi değillerdir. Vekil öğretmen olarak çalışan öğretmenlerimiz işçi statüsünde hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalılar gibi SSK(4/A) kapsamında sigortalı olacaklardır.

VEKİL ÖĞRETMENLERİN SİGORTA BİLDİRİMİ;

Vekil öğretmenlerin işyerleri görev yaptıkları okullar, işverenleri ise yine görev yaptıkları okul idaresidir. Sigortalı işe giriş bildirgeleri ve aylık sigorta prim ve hizmet belgeleri ve diğer yapılması gereken belgeleme işlemleri okul idareleri tarafından yapılması gerekmektedir. Vekil Öğretmenler SSK(4/A) kapsamında sigortalı olacakları için tüm sağlık ve emeklilik haklarını bu statüdeki şarlardan hak ederler. Devlet memurları 25 tam yıl sigortalı bildirilmeleri ve  diğer şartları da taşımaları halinde emekli olurken vekil öğretmenler için adlarına 7000 gün prim  yatırılması halinde yine diğer şartları da taşıyorlarsa emekliliği hak ederler. Vekil öğretmen işyerinde kaza geçirirse ve çalışma gücündeki kayıp oranı %10 dan fazla ise sürekli iş göremezlik gelir almaya hak etmesine rağmen devlet memuru öğretmenlere bu hak tanınmamıştır. Vekil öğretmenlik yapanlar için yatırılan primler uzun vadeli sigorta kolları primlerini yani malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerini de içerdiğinden işe başlama tarihleri sigorta başlangıcından sayılır. Bu itibarla çalışma hayatının başlarında iş bulamadığı yada atanamadığı için vekil öğretmenlik yapanların vekil öğretmelikte geçen sürelerini emeklilik hesabında dikkate aldırmalarında yarar bulunabilir.

ÇALIŞMA GÜNLERİNİN HESABI; 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı, 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunacaktır. Bir aylık süredeki gün sayısı, sözünü ettiğimiz formüle göre hesaplanacak, bulunacak miktar 30 günden fazla ise 30 gün olarak alınacak, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmayacaktır.

Özel eğitim kurumlarında çalışan sigortalıların, aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilecek gün sayısı ise kısmi süreli çalışanlar için (Ay İçinde Toplam Çalışma Saati / 7,5 = Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanacak, 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanacaktır.

Dikkat edilecek olursa Milli Eğitim bakanlığında çalışanlar ile  özel eğitim kurumlarında çalışanların ay içindeki çalışma günlerinin hesabında ayrı formüller kullanılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan vekil öğretmenlerin ay içindeki çalıştıkları gün hesabı aldıkları ücret ile günlük asgari ücretin oranlamasından bulunmaktadır. Konuyu örnekleyerek anlatacak olursak, vekil öğretmenin ay içinde toplam aldığı ek ders ücretinin 1.500 TL olduğunu ve asgari ücretin günlük tutarının da 34 TL olduğunu varsayarsak, 1.500 TL nin 34 TL ye bölünmesi ile bulunacak 44 gün, vekil öğretmenin aylık çalışma günü olarak hesaplanacaktır. Ancak SGK mevzuatına göre aylık çalışma günü 30 günden fazla olamayacağından sigortalının gün bildirimi 30 gün üzerinden ancak kazanç bildirimi aldığı 1.500 TL ücret üzerinden yapılacaktır.

Özel eğitim kurumlarında çalışanların ise ay içindeki çalışma günleri toplanacak ve İş Kanununa göre günlük çalışma saati olan 7.5 a bölünecek, bulunan gün sayısı SGK' ya aylık çalışma gün ayısı olarak bildirilecektir. Küsurlu sayılar ise  bir üste tamamlanacaktır.

SORU;  

Merhaba Mustafa Bey, 9 ay önce size e-mail yazmıştım ve cevap yazmıştınız. Çok sağ olun. Kızımızın T.C vatandaşlığı geldi. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Yakında bir yabancı ile evlenecek. Babasının sigortasından çıkacak. Ancak kızımız yabancı uyruklu kontenjandan girdiği için Tıp da yaptığı asistanlık süresince maaşsız ve kadrosuz çalışıyor. Ailesi olarak biz yardım ediyoruz. Fakülte ayda bir miktar döner sermayeden para ödüyor. Size  sormak istediğim: GSS’ ye başvurduğumuzda gelir testini neye göre yapacaklar? Sizce kızımız her ay GSS primi  için kaç lira ödemesi gerekecek? Cevap verirsiniz sevinirim. Saygılarımla, Melahat YUSUFOVA

CEVAP:

 

Melahat hanım;
Kızınız evlendikten sonra  gelir testini yaptırması gerekmektedir. Evlendiği için eşi ve kendisinin geliri esas alınarak ailedeki fert başına düşen gelir bulunacaktır. Eğer ailenin fert başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az ise (340.5 TL den az ise) kişi prim ödemeksizin GSS' den yararlanır. Eğer ailede fert başına düşen gelir 340.5 TL ile 1.021,50 TL arasında ise bu defa 40.86 TL prim ödeyerek GSS den yararlanacaktır. Eğer gelir 1.021,50 TL ile 2.043 TL arasında ise ödeyeceği prim miktarı 122.58 TL olacaktır. Gelir 2.043 TL den fazla çıkarsa bu defa 245.16 TL prim ödeyerek GSS den istifade edecektir. Belirttiğiniz veriler ışığında kızınız prim ödemeden GSS 'sı kapsamında sağlık hizmeti almaya hak kazanabilir.


Mustafa Keskin

Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com