Facebook'ta Paylas  

ÖLÜM AYLIĞI


                                                           

 

Ölüm, kimimize göre yeni bir başlangıç iken kimimize göre yok oluş olarak tanımlanmaktadır. İnancımıza göre ölüm ile dünyadaki tüm nimetlerden daha üstün ve güzellikteki nimetlerin vaat edildiği cennete gideceğimize inansak bile ölümü, hayatta yaşayacağımız en acı olay olarak tanımlayabiliriz. Nasıl tanımlarsak tanımlayalım insanın yakınlarından, hatıralarından kopuşu hakikaten insan olarak bizim kaldıracağımız bir yük değildir. Ancak Allah'ımız bunu da bildiğinden bize dayanma gücü vererek bu acının üstesinden gelmemize yardımcı oluyor. Ölüm, ölen insan için vaat edilen güzelliklere ve nimetlere ulaşmak olsa da kişi ölmeden önce mutlaka geride bıraktığı eş ve çocuklarının geçimlerini sağlayacak, başkalarına muhtaç olmayacakları bir gelirlerinin olmasını, mesuliyet hissiyle sağlamaya çalışıyor. Kendisinden daha çok, kendisinden sonra hayatta kalacak yakınlarının durumlarını düşünerek yatırım ve birikimlerde bulunmaya gayret ediyor.

Hayatta iken çekilen cefalar sonucu, eş ve çocuğunuza ne bırakırsanız bırakın hiçbiri, onlara sosyal güvenlik şemsiyesi altına girecekleri bir aylık bırakmanızdan daha garanti ve değerli olamaz. Çünkü bırakılan mal ve mülk geçici ve iyi değerlendirilmediği zaman biten, yok olan bir şeydir. Oysa sosyal güvenlik kapsamında bırakılan bir aylık, devlet var olduğu müddetçe devam edecek ve geride kalanlar kimseye muhtaç olmadan hayatlarına devam edebileceklerdir.

Bu da ölüm olayından  önce, hem sigortalı olarak çalışan anne ve babaların hem de sigortalı çalıştıran işverenlerin mesuliyetlerinin ne kadar fazla olduğunu, sosyal güvenlik hakkının sigortalılar tarafından pazarlık konusu yapılmaması, işverenler tarafından da gasp edilmemesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ben, bir anne babanın eş ve çocuklarına bırakacakları en değerli mirasın sosyal güvenlik hakları olduğunu düşünüyorum. Sosyal Güvenlik İl Müdürü iken işadamlarıyla yaptığım bir toplantı da, yanımda oturan ve emekli olduğunu söyleyen değerli bir işadamımız bu düşüncemi teyit eder şekilde şöyle demişti. -Üç tane fabrikam var. Ancak biliyorum ki bir gün sabah kalktığımda bu üç fabrikamın tamamını kaybedebilirim. Emekli oldum ve her ay keyifle emekli maaşımı kendim bankadan alıyorum. Tüm mal varlığım elimden gitse bile bu emekli maaşım, ölünceye kadar bana verilmeye devam edecek. Bunu bilmenin huzurunu taşıyorum.-  Sadece bu değerlendirme bile konunun önemini anlatmaya yetiyor zannediyorum.

BAĞ-KUR (4/B)' LULARDA ÖLÜM AYLIĞI ŞARTLARI;

 SGK mevzuatı kapsamında ölüm sigortasından, hak sahibi eş, çocuk, anne ve babaya, ölüm aylığı bağlanması, ölüm toptan ödemesi yapılması, aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi ve cenaze ödeneği verilmesi hakları sağlanmaktadır.

Ölüm aylığı, en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş sigortalılar ile  malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış, durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır. Ancak, Bağ-Kur (4/B) sigortalısı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır.

Bağ-Kur (4/B) sigortalılarının hak sahipleri, ölüm aylığı alabilmeleri için sigortalının ölüm tarihinden önce 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi olan malullük,yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir. Çıraklık, stajyerlik sürelerinde ödenen primler 1800 günün hesabında dikkate alınmaz. Eğer sigortalının 1800 günlük primi yoksa bu defa askerlik yada yurtdışında çalışması varsa yurtdışı borçlanması veya kanunda belirtilen diğer borçlanmalardan birini yapılarak ta, 1800 gün prim  şartı, hak sahipleri tarafından  tamamlanabilir.

SSK (4/A) LILARDA ÖLÜM AYLIĞI ŞARTLARI;

SGK mevzuatında 01.10.2008 tarihinde yapılan köklü değişiklikle, sigortalılara verilen haklar yönündeki farklılıklar ortadan kaldırılmıştır. Yukarıda Bağ-Kur (4/B)  sigortalıları için belirttiğimiz ölüm sigortasından yapılan yardımlar aynen SSK(4/A) sigortalıları içinde geçerlidir. Yani SSK(4/A) kapsamındaki sigortalıların  hak sahibi eş, çocuk, anne ve babalarına, ölüm aylığı bağlanması, ölüm toptan ödemesi yapılması, aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi ve cenaze ödeneği verilmesi hakları sağlanmaktadır. 

Ölüm aylığı, en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş sigortalılar ile  malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış, durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır. Eğer SSK(4/A) sigortalısının her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunması, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödemesi varsa bu defa SSK(4/A) sigortalısının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır. Burada dikkat edilmesi gereken 900 prim gününün  tamamı bir işveren yanında fiilen çalışırken bildirilen prim günü olması gerektiğidir. Sigortalının 900 günü yoksa bu defa hak sahipleri askerlik yada kanunda belirtilen diğer  borçlanmaları yaparak 1800 prim gününü tamamlamaları halinde ölüm aylığı almaya hak kazanacaklardır.

SORU;

Mustafa  Bey;

Askerlik borçlanması, sigortalılık başlangıç tarihini geriye çekiyor. Askerlik borçlanması, sigortalılık süresine de sayılır mı? 28.07.1989 tarihinde işe başlayan birisinin 25 yılı, 28.07.2014 tarihinde doluyor. 8 ay gibi bir süresi var. 8 ay askerlik borçlanması yapsa emekli olabilir mi? Cemal Akbulut


CEVAP:

 

Cemal Bey;
 28.07.1989 tarihinde işe başlayan kişi, 25 yıl sigortalılık süresi, 51 yaş ve 5450 gün şartını taşıması halinde emekli olur. Askerlik borçlanması yapması halinde işe başlama tarihi 28.11.1988 olur. 25 yıl sigortalılık süresini 23.11.2013 tarihinde tamamlamış bulunmaktadır. Eğer diğer şartları da taşıyorsa aralık ayı içinde 8 aylık askerlik borçlanmasını yapıp primini ödedikten sonra yine aralık ayı içinde emekliliğe başvurursa Ocak/2014 ayından itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazanır. 8 aylık askerlik borçlanması primi yaklaşık 2.150 TL yapar kişiye yaklaşık olarak aylık 840 TL maaş bağlanır. Askerlik borçlanması yapmaması ve normal sigortalılık süresinin dolmasını beklemesi halinde ise maaş kaybı yaklaşık 5.800 TL olur karar sizin.

Mustafa Keskin

Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com