Facebook'ta Paylas  

Türmob tarafından yapılan Girişimler Sonucu ;


               Buna göre; “Gönüllü Uyum Ba bildiriminde terk mükellef  beyan edenleri izleme Projesi” kapsamında gönderilen mükelleflerden 2012 Ocak  ile 2013 Temmuz ( bu dönem dahil) dönemleri arası terk etmiş mükelleflerden mal ve/veya hizmet alımı yaptığını bildiren mükelleflerden, nevi değişikliği, birleşme ve devir nedenleri ile sadece vergi kimlik numarası ve unvan alanlarında Ba formunda düzeltme işlemi yapanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uygulanmayacaktır.

             Diğer taraftan, yukarda belirtilen durumlar haricinde yapılan diğer hatalara ilişkin düzeltme işlemleri için 396 Sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinin 4.2.3 bölümüne göre cezai işlem uygulanacağı tabiidir.

            Ba-Bs Formlarında düzeltme yapıldıktan sonra, düzeltme nedeni bilgi verilmesi daha doğru olacaktır.